10-03-2020

السنة الاولى ST

السنة الاولى ST

 

semestre  1

 

Formulaire des Réclamations-- Filière Sciences et Techniques Semestre 1 -- 2019/2020

 

https://forms.gle/SY86W9bRNsLXFMwZ8

01-Maths1

02-Phys1_1

03-Chimie1_1

04-TP_Phys1

05-Tp_Chim1

06-Info1

07-MR

08-MST1

09-Francais_1

10-Moyennes Semestrielles_2

12-Moyennes Globales ST S1 2019 2020_1

 

Fiche d’organisation des enseignements du semestre 1 et 2.

 

Fiche dorganisation des enseignements ST 19 20

 

 

semestre 2

Emplois du Temps 

Emploi_du_temps_ST3_S2 2019_2020 actualisé (1)

 

 Emploi_du_temps_ST2_S2 2019_2020 actualisé

 

Emploi_du_temps_ST1_S2 2019_2020 actualisé

 

 

 

 

Fiche d’organisation des enseignements du semestre 1 et 2.

 

Fiche dorganisation des enseignements ST 19 20