19-02-2018

السنة الاولى ST

السنة الاولى ST

 

 

 

"Détails des notes des matières de l'unité fondamentales" de la 1ère LMD ST (S1)

 Notes_UEF1_ST (1)

"Notes de l'ensemble des matières" de la 1ère LMD ST (S1)

 

 Notes_Finales_ST_S1 (1)

 

 

 

 

EMPLOI DU TEMPS L1 - SEMESTRE 2 - ANNEE 2017 / 2018: 

Emploi du temps ST1 - S2_17 18

emploi du temps ST2 - S2_17 18

Emploi du temps ST3 - S2_17 18

Emploi du temps ST4- S2_17 18

 

 

1er Semestre

 

TP Physique 1:

Note EF TP_Phys1 ST 17-18_1

EF+Corrigé TP_Phys1 SM-ST 2017-2018[1]

 

 

Méthodologie de la Rédaction:

Note EF MR ST 17-18 (1)

EF+Corrigé MST1 ST 2017-2018

 

TP Chimie 1:

Note EF TP_Chimie1 ST 17-18 (1) 

EF+Corrigé TP_Chim1 SM-ST 2017-2018

Notes CC TP_Chim1 ST 17-18

 

Français 1: 

Note EF Français1 ST 17-18    

 

Chimie 1:

Notes_Chim1_ST_17-18 (1)

EF+Corrigé Chimie1 ST 2017-2018

 

info 1:

Notes_Info1_ST_17-18

EF+Corrigé Info1 SM-ST 2017-2018

Notes_CC Info1_ST_2017-2018

Notes_Glob Info1_ST_2017-2018

 

Physique 1: 

Notes_Phys1_ST_17-18

EF+Corrigé Info1 SM-ST 2017-2018

 

Anglais 1: 

Notes_Anglais1_ST_17-18 (2)

EF+Corrigé Anglais1 SM 2017-2018

 

MST1: 

Note EF MST1 ST 17-18

 

Math 1: 

Notes_Maths1_ST_17-18