12-07-2018

السنة الاولى ST

السنة الاولى ST

 

02 del

 

 

 Résultats de la Délibération Finale 1ère LMD SCIENCES ET TECHNIQUES- Date d'affichage: 10/07/2018-

Deliberation_Finale

notes SM_1

Semestre1      Semestre 2
01-mathematiques1_1     01-mathematiques2_1
       
02-chimie1     02-Physique2
       
03-physique1     03-Chimie2
       
04-tp_physique1_1     04-TP_physique2
       
05-tp_chimie1_1     05-TP_chimie2
       
06-informatique1_1     06-informatique2_1
       
07-mr1_1     07-mp2_1
       
08-mst1_1     08-mst2_1
       
09-Francais1     09-francais2_1
       
10-anglais1_1     10-Anglais2

 

 

 

 

rq

 

 

https://goo.gl/forms/X3KyvaIZtDiwdQTV2

 

 Notes_rattrapage_S1_ST (3)

 Notes_rattrapage_S2_ST (2)

 

cliquez-ici Delib_An_ST 17-18

cliquez-iciNotes_ST_Finales_S2 (2)

 

 

 

 

 

 

 

S ST

 

 

 

Module                                                                          Notes Epreuve Finale                                                       Notes Globales+Notes CC

Informatique 2

Note EF Info2 ST 17-18 (2)_1    Notes Glob Info2_ST 17-18
       
TP CHIMIE 2 Notes_TP_Chim2_ST_17-18   Notes CC TP_Chimie2 ST 17-18
       
TP PHYSIQUE 2 Notes_TP_Phys2_ST_17-18    
       
CHIMIE 2 Notes_Chimie2_ST_17-18    
       
MATH 2 Notes_Maths2_ST_17-18   Notes CC Maths2 ST 17-18 
       
PHYSIQUE 2 Notes_Physique2_ST_17-18    
       
FRANCAIS 2 Notes_Fran2_ST_17-18    
       
ANGLAIS 2 Notes_Ang2_ST_17-18    
       
MST2 Notes_MST2_ST_17-18